• Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 1" trình bày nội dung chính về kinh nghiệm xây dựng Hiến pháp của một số quốc gia trên thế giới cụ thể gồm: Mục đích ra đời và nội dung cơ bản của hiến pháp; Hiến pháp Vương quốc Anh; Hiến pháp Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ; Hiến pháp Cộng hòa Pháp; Hiến pháp Liên Bang...

   153 p hvuh 23/06/2024 17 0

 • Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam" tiếp tục trình bày nội dung chính về Hiến pháp Việt Nam trước yêu cầu cụ thể bao gồm: Vấn đề cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước trong Hiến pháp Việt Nam trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền; Vấn đề bảo đảm quyền con...

   164 p hvuh 23/06/2024 15 0

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Lưu Đức Tuyên

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp: Phần 2 - TS. Lưu Đức Tuyên

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin kế toán trong doanh nghiệp; Tổ chức cung cấp thông tin kế toán; tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   194 p hvuh 23/06/2024 19 3

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Lưu Đức Tuyên

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp: Phần 1 - TS. Lưu Đức Tuyên

  Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Tổ chức thu nhận thông tin kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p hvuh 23/06/2024 18 3

 • Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề chung trong cho vay của ngân hàng thương mại; quy trình và phân tích tín dụng của ngân hàng thương mại; tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p hvuh 23/06/2024 19 0

 • Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các loại cho vay khác của ngân hàng thương mại; quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại;

   78 p hvuh 23/06/2024 18 0

 • Ebook Quản trị công ty đại cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quản trị công ty đại cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Quản trị công ty đại cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Luật chứng khoán; hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   190 p hvuh 23/06/2024 20 0

 • Ebook Quản trị công ty đại cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quản trị công ty đại cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Quản trị công ty đại cương trên thị trường chứng khoán Việt Nam" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p hvuh 23/06/2024 16 0

 • Ebook Phẫu thuật thực hành: Phần 1

  Ebook Phẫu thuật thực hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phẫu thuật thực hành" cung cấp cho người đọc các nội dung: Lịch sử ngoại khoa, nguyên tắc và kỹ thuật vô khuẩn, nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản, sự lành vết thương, chăm sóc bệnh nhân trong phẫu thuật, dẫn lưu và ống dẫn lưu, chỉ khâu phẫu thuật, chăm sóc và xử trí vết thương phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   117 p hvuh 23/06/2024 13 1

 • Ebook Phẫu thuật thực hành: Phần 2

  Ebook Phẫu thuật thực hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phẫu thuật thực hành" cung cấp cho người đọc các nội dung: Kỹ thuật mở và đóng thành bụng, kỹ thuật khâu nối ruột; rửa tay, mặc áo và mang găng mổ, dụng cụ phẫu thuật cơ bản; thao tác phẫu thuật cơ bản; bộc lộ tĩnh mạch, mở thông dạ dày, mở thông khí quản, mở thông màng phổi kín, hậu môn nhân...

   136 p hvuh 23/06/2024 15 1

 • Ebook Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái: Phần 1

  Ebook Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái: Phần 1

  Cuốn sách "Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau đây: tTổng quan về đánh giá rủi ro sức khỏe con người (HRA); đánh giá rủi ro sức khỏe khi phơi nhiễm không khí ô nhiễm; đánh giá rủi ro sức khỏe con người từ thuốc trừ sâu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p hvuh 23/06/2024 19 0

 • Ebook Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái: Phần 2

  Ebook Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Đánh giá rủi ro sinh thái (EcoRA); đánh giá rủi ro cho hệ sinh thái đối với thuốc trừ sâu; đánh giả rủi ro độc học sinh thải đối với nước thải bệnh viện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   194 p hvuh 23/06/2024 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thông báo

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hvuh
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhvuh200vi